Булгартрансгаз транзитира 80% от газа към Турция

неделя, септември 30, 2012 |

80% от основните количества газ, които „Булгартрансгаз" транзитира, са за Турция. Това каза изпълнителен директор на „Булгартрансгаз" в комплекс „Златни пясъци" Кирил Темелков, при представянето на десетгодишен план за развитие на инфраструктурата за пренос и съхранение на природен газ в България, цитиран от Фокус. Цялото транзитирано количество за миналата година е 15 млрд. куб. метра газ. От тях близо 50 % са за Турция, за Гърция - около 20 %, за Македония - под 1 %. За всички тези страни се наблюдава ръст на потреблението, сподели Темелков. Системата на „Булгартрансгаз" ще отговори на потребностите както в национален мащаб, така и в регионален по отношение на транзита. Прогнозата е до края на десетгодишния период потреблението на газ за България да достигне 4,5 млрд. куб. метра газ годишно. Ако се развият мощности за производство на електричество от газ тогава потреблението е възможно да се повиши. Очаква се ръст на потреблението на газ в Турция и Гърция. За Македония също се очаква значителен ръст, но там газоразпределителната система не е развита, тепърва ще се развива и затова през 2013 г. се очаква потребление от 0,4 млрд. куб. метра газ. В Сърбия потреблението в момента е 2,8 млрд., през 2013 г. се очаква 3 млрд., а до края на десетгодишния период - 3,8 млрд. куб. метра. Относно изграждането на интерконекторната връзка с Гърция, Темелков каза, че проектът не се развива от „Булгартрансгаз", но самата технология изисква разполагане на трасета, за да се прецени кое от тях ще е най-подходящо. Прави се ОВОС, както и други проучвания и ако се срещнат проблеми - екологични, археологически, геоложки или други трасето се изменя. Гръцкият проект се развива много добре и върви по план. Няма нещо, което да е променило изцяло проекта, каза още Кирил Темелков. Планира се в този планов период да бъдат изградени междусистемни газови връзки с Румъния, Турция, Гърция и Сърбия. За Турция се планира двупосочен диверсивен капацитет - т.е. да тече газ и в двете посоки. От страна на Турция е заявено, че България не може да разчита на нея за доставки на газ, но на нейния пазар може да се намери газ, който да запълни конектора. България няма притеснения, че пазарът няма да осигури газ за този интерконектор. Разглежда се и вариант за включване на частни инвеститори в проекта. Съоръжението до границата ще е на „Булгартрансгаз". За изграждане на интерконектор с Турция или Румъния не е необходимо междуправителствено споразумение, уточни Кирил Темелков.