Северна България е дъното на ЕС

понеделник, октомври 15, 2012 |

Икономиката на българските региони Северозападен и Северен централен е най-западналата в рамките на целия Европейски съюз. В тях структурата на производствата по-скоро отговаря на стандартите отпреди век, отколкото на тези на новото хилядолетие.

Това става ясно от изследване на Евростат за неравенствата в стопанското развитие на местно ниво.

Северозападният регион и Северен централен държат съответно първо и второ място в Европа по дял на селското стопанство в Брутния вътрешен продукт, но в същото време са на дъното по високотехнологични производства. 

В Северозападния регион (областите Видин, Монтана и Враца) делът на селското стопанство е безпрецедентен за всичките над 1300 региона в Европа - 14,1 процента. В Северен централен (Ловеч, Плевен, Габрово, Русе и Велико Търново) делът на агросектора е 11,9 процента. Само в още два европейски региона (и двата в Румъния) делът на селското стопанство в икономиката е над 10 на сто, показва изследването на Евростат.

Според данните в повечето от европейските държави агросекторът не превишава 2-3 процента от БВП. Сред малкото изключения - с по-висок дял, са областта Шампан Арден във Франция, където се произвеждат скъпи бутикови пенливи вина, и гръцката Тесалия, където има мащабно производство на узо и зехтин, и един от полските региони.

Според данните на Евростат Северна България направо си е информационно гето. Този извод идва логично, като се видят данните за дела на високотехнологичните производства в Брутния вътрешен продукт. 

У нас на първо място по дял на изследователската и развойната дейност е Югозападният регион, в който делът на сектора в БВП е 0,89%. В същото време в белгийската област Брабан Валон този сектор осигурява 7,63 на сто от общото производство.

Най-нисък дял на технологичните производства у нас заема Северният централен регион. В него едва 0,13 на сто от БВП се осигуряват от производства, свързани с интелектуални и новаторски усилия. По този показател по-зле е само една от гръцките области и един от регионите в Полша, показват данните на Евростат.

trud.bg