За исляма не като за религия

сряда, септември 18, 2013 |


“Ислямска декларация”, Алия Изетбегович, ИК “Изток-Запад”, 112 стр., 10 лв.
Тази книга се появява точно навреме: ислямският свят и неговото (не)правилно тълкуване за пореден път са в светлината на прожекторите.
През седемдесетте години на миналия век зачестява появата на програмни документи на съвременния ислямизъм в различни части на ислямския свят и в средите на мюсюлманските общности на Запад. Тази тенденция се наблюдава и до днес. Сред въпросните документи е и “Ислямска декларация” на видния босненски политик Алия Изетбегович (1925-2003). Централна идея в неговия труд е ислямското обновление. Според него то може да се осъществи чрез способността на исляма да възпитава човека и да устройва света. Тази идея обаче има два типа противници - консерватори, които държат на стари образци, и модернизатори, които търсят чужди.
Неразбирането на същността на исляма и неговата роля в историята (не само на мюсюлманите, а и на целия свят) кара и консерваторите, и модернизаторите да схващат ислямското вероизповедание като религия, а това - твърди Изетбегович - е особено погрешно.
ДИМИТЪР ГАНЕВ