Работна среща с имамите към Районно мюфтийство Разград

петък, септември 20, 2013 |

На 19.09.2013г. в” джамия „Ахмед бей” в гр. Разград се проведе работна среща с част от имамите от област Разград.
Заседанието започна с приветствени слова на районния мюфтия Мехмед Аля и четене на айети от Свещеният Коран от Зелкиф Хашимов имам на с.Севар. В своето изказване Районният мюфтия  направи кратък очет за дейността на районното мюфтийство,анализирани бяха летните Коран курсове по населените места,на присъстващите бяха запознати с писмо на Главно мюфтийство за иницирана национална дарителска кампания „Подай ръка,бъди ЕНСАР”,целяща подпомагане на бежанците от Сирия.Имамите бяха запознати и с друго писмо на Главно мюфтийство  във връзка с провеждането на „Седмица на джамиите” обявена в периода 01-07.10.2013г.На самото заседание в писменна форма имамите ,направиха предложение за имам и мюсюлманско настоятелство за 2013г.За имам на годината от Районно мюфтийство гр.Разград най-много номинации постъпиха за г-н Юджел Хайредин имам на гр.Исперих,а за мюсюлманско настоятелство най-много номинации получи гр.Разград.След което  вайза към РМ-Разград г-н Октай Хашим и гост-имама от Р.Турция г-н Мюзейр Чуллук препитаха имамите по утвърден учебен-план по илмихал и Коран-и Керим,също на всички имами бяха раздадени тестове от десет въпроса,който да решат и бяха оценени от препитващите, на теста със събрани 100т. получи г-н Реджеб Реджеб имам на гр.Цар Калоян.
Накрая събирането завърши с дуа.

Главно мюфтийство