Държавата била виновна за неграмотните турчета

понеделник, юли 16, 2012 |

Когато българската държава е незаинтересована или пречи чрез бездействие на изучаването на майчин език, тя създава неграмотни граждани. Това заяви д-р Антонина Желязкова по повод образователните проблеми на турските деца в българското училище.

Според резултатите на проведено от Международния център за изследване на малцинствата и културните взаимоотношения проучване основният проблем пред турските деца са свързани с изучаване на турски като майчин език, липсата на учебници и помагала в тази сфера, както и с изучаването на история. Ръководител на проекта е д-р Желязкова.

През учебната 1992-1993 г. изучаващите майчин език са над 100 000 деца, този брой спада до 7 000 през учебната 2010-2011 г., продължи Желязкова. До момента министърът на образованието не е издал законови норми за обучението по майчин език, което създава правна неяснота, недопустимо за една правова държава, коментира тя. Общо е мнението, че качественото изучаване на майчин език е следствие на добра държавна политика, която в България отсъства.

Правна несигурност създава и факта, че липсва регламентация за учебници и учебни помагала по майчин език, продължи Желязкова. Ако държавата държеше на това, чрез нормативни и подзаконови актове вече щеше да се е случило. Децата, които искат да изучават книжовен майчин език, използват учебници от 92-ра година. Няма друга учебна сфера, в която учебниците да не са били подменяни в продължение на 20 години, допълни проектният ръководител.

Според д-р Желязкова това, че изучаването на майчин език възпрепятства ученето на български език, е стереотип. Според логиката на съществуващия стереотип това би трябвало да доведе до увеличаването на процента на владеещите български език, но всички видяхме точно какви бяха резултатите след изпитите след 7-ми и 12-ти клас в цялата страна, коментира тя. Невладеенето на майчиния език е пречка за овладяването на всички останали езици – българският, като официален език, както и на чужди езици.

Никога през последните 20 години не сме изпълнявали политически поръчки – членовете на УС на Центъра нямат право да участват в която и да е политическа партия, категорично заяви Желязкова.

Центърът се издържа с европейско финансиране, както и чрез собствен фонд. За настоящето изследване има решение на УС, има договореност откъде да се вземат парите, ДПС няма нищо общо, поясни тя. Не политиците решават колко време и по какъв начин да се изучава един предмет, а експертите, заяви Желязкова.

0 коментара:

Публикуване на коментар