RТЕ: Ирландия премахна ограниченията за българските и румънските работници

петък, юли 20, 2012 |

Българските и румънските граждани ще получат неограничени права да работят в Ирландия 17 месеца преди предвиденото отварянето на трудовия пазар през 2014 година, съобщава ирландското издание RТЕ.
При влизането си в ЕС през 2007 година България и Румъния бяха поставени в 7-годишен преходен период, преди гражданите на двете страни да получат пълни права за достъп до трудовия пазар на останалите членки на Съюза. Всички ограничения за двете страни трябва да отпаднат на 1 януари 2014 година.
След преразглеждане на ситуацията обаче ирландският отдел по труда и иновациите е установил наличието на ясен модел за подаване на молби за работа от граждани на двете страни, който е в съзвучие с икономическите условия и прогнозите за заетостта в Ирландия.
Така е станало ясно, че основанията за ограничаване на достъпа до пазара на труда за българи и румънци вече не са актуални, поради което страната отваря трудовия си пазар за двете страни.
Само 9 от 27-те страни от ЕС все още налагат ограничения за българските и румънските работници.

0 коментара:

Публикуване на коментар