Заседание на имами в Районно мюфтийство Кърджали

вторник, септември 24, 2013 |

В Кърджали се проведе редовно заседание с имами от областта.
Срещата бе открита от районния мюфтия Бейхан Мехмед с прочит на Айети от Корана. На събранието присъстваха и наместник мюфтията Ерхан Реджеб както и ваизина Енвер Насуф. На мероприятието се разискваха теми отнасящи се до кампанията подета от Главно мюфтийство за подпомагане на бежанците от Сирия. Имамите бяха призовани да информират населението в техния район за организираната благотворителна кампания. Също така се направи равносметка на изминалата кампания за подпомагане на Ислямското образование. Отчетоха се дейностите , свързани с Летните Коран курсове през месец юли и август. Дискутираха се проблеми свързани със стопанисването и съхраняването  на вакъфските имоти.Районният мюфтия даде информация за предстоящата кампания „Ден на отворени врати“ в джамиите. С цел повишаване на квалификацията и знанията на имамите ,г-н Бейхан Мехмед призова имамите да се включат в курсовете ,които се осъществяват в с.Устина .