България поиска от Турция стриктно да спазва спогодбите за автомобилен транспорт

вторник, октомври 08, 2013 |

България е поискала от турската страна стриктно да се спазват разпоредбите на международните договори и спогодби в областта на автомобилния транспорт, по които Република Турция е договаряща страна.
Повод за това искане от страна на министерството са зачестилите напоследък сигнали за задържани български товарни автомобили на граничните пунктове на Република Турция. Като причина за задържането им турските митнически органи изтъкват липсата на "подходящо" за вида превоз разрешително. От българските автомобили се събира и такса от 3000 евро, за да бъдат пропуснати да преминат. Новите условия за извършване на превози за/от трета страна и новата такса бяха въведени от турска страна с Комюнике № 68 от 7 август 2013 г. и са в сила от 1 септември 2013 г.
Най-честите случаи на неправомерно задържани коли и събиране на такса от 3 000 евро са при превози на товари до, от и през територията на Република Турция с ЕКМТ/СЕМТ разрешително, когато в някой от транспортните или митнически документи (фактура, експортна декларация и др.) е посочен адрес на получател, различен от адреса на пункта на разтоварване и приключване на превоза.
Например, български превозвач, договоря да превози стока от Турция за Германия с ЕКМТ/СЕМТ разрешително. Тъй като, тази стока след като бъде разтоварена в Германия може да бъде изпратена от получателя до адрес в друга държава, например Испания, това задължително се посочва в експортната декларация. Въпреки че ангажиментът на българския превозвач приключва с доставянето на стоката до Германия, турските власти събират такса от 3 000 евро, считайки че разрешителното не е подходящо за този превоз, защото е посочен и друг адрес, различен от Германия.
Позицията на българската страна е, че това тълкуване на турската страна е неправилно и по този начин се нарушават международните договорености, най-вече Ръководството за използване на многостранната квота от ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.
В тази връзка и с цел недопускане напрежение на граничните пунктове с Турция, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията призовава българските превозвачи при осъществяването на превози до, от и през турска територия с ЕКМТ/СЕМТ разрешително да отчитат този начин на тълкуване на международните договорености от турска страна.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" продължават да полагат усилия за намиране на решение, което в максимална степен да удовлетворява интересите на българските транспортни фирми в съответствие с международните правила и норми за недискриминация.
От 7 октомври 2013 г. България започна засилени проверки на товарни автомобили и автобуси. Тези проверки са в рамките на приет План от оперативната група на TISPOL за провеждане на полицейски операции, за периода от 7 до 13 октомври 2013 г., на територията на всички държави членки.
В хода на планираната операция се извършват проверки за спазване на максималната разрешена скорост за движение, употребата на алкохол и упойващи вещества от водачите, използване на обезопасителни колани, проверка на тахографите, спазване на времето за управление, прекъсвания и почивки, претоварване на автомобилите, превозване на по-голям брой пътници от допустимото, превоз на неукрепени товари, техническа изправност на автомобилите, управление на автомобили от неправоспособни водачи или от водачи, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС и др.
За същия период се провежда и тематична проверка по спазването на изискванията за извършване на международни автомобилни превози на ГКПП Капитан Андреево, ГКПП Петко Войвода, ГКПП Лесово, ГКПП Калотина и ГКПП Дунав мост. Към момента са проверени 354 МПС и са съставени 48 акта.

0 коментара:

Публикуване на коментар