Йовчев провери гранична ограда: Ще овладеем бежанската криза

четвъртък, ноември 28, 2013 |


В резултат на предприетите мерки, потокът от нелегални имигранти значително намаля. Това заяви министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев, който заедно с министъра на отбраната Ангел Найденов, беше в района на граничната зона край с. Голям Дервент и провериха плана за изграждането на телена 3-метрова ограда по южната граница между Елхово и Крайново. Съвместните усилия на армията и Гранична полиция вече дават обнадеждаващ резултат и прогноза, че до няколко седмици огромният поток от нелегални имигранти към България ще бъде овладян напълно. 
През изминалото денонощие нито един имигрант не е преминал границата ни с Турция. Той благодари на ръководството на Българската армия за оказаната навременна помощ да бъдат създадени нормални условия за работа на служителите на МВР, които и в момента дават 24-часови дежурства на границата. Не пропусна още веднъж да благодари и на колегите, които изпълняват дълга си при изключително тежки условия. 
Продължава работата по плана за разрешаване на проблемите, предизвикани от засиления миграционен натиск. Той изрази увереност, че съвсем скоро ще се постигнат добри резултати. 
Очаква се: Държавната агенция за бежанците да повиши капацитета си по издаването на разрешения за статут на закрила или откази до 100 - 150 на ден; да се увеличат местата за настаняване и да се подобрят условията за живеене в тях. Не на последно място министърът увери, че са предприети мерки за повишаване на сигурността както на имигрантите, така и на гражданите, живеещи в районите на местата за настаняване. 
От началото на годината до сега броят на нелегалните имигранти в страната е 11 155, от тях 10 766 са преминали през българо-турската граница. Позовавайки се на статистиката, той допълни, че независимо от натовареността на служителите на МВР, не е допуснато увеличаване на престъпността в страната. 
„Опитваме се в най-бързи срокове да изпълним задачите по възстановяване и укрепване на пътищата и по изграждането на 33-километровото техническо съоръжение, което ще възпрепятства нелегалното преминаване на границата и ще насочи бежанския поток към граничните контролно-пропускателни пунктове“, каза министърът на отбраната Ангел Найденов.
От момента на разполагането на инженерните подразделения, които работят по изграждането и укрепването на пътищата, и на усилените полицейски части в района, в пъти е спаднал бежанският поток към нашата страна, като през последното денонощие не е преминал нито един човек. 
От 30 ноември ще започне изтеглянето на техниката и личния състав, който участва в първия етап на операция „Съвместни усилия -2013 г.“. „Операцията подпомага и месните власти чрез възстановяване и укрепване на пътищата в района, които не са ремонтирани с години“, посочи министърът на отбраната. 
От началото на операцията до момента са изразходвани 600 хил. лв. като до края на първия етап разходите ще са близо един милион, в които влизат и средствата, необходими за изтеглянето на военните подразделения в края на етапа. 
Предвижда се Министерството на отбраната да изразходва близо 8 млн. лв. ресурс, който включва разходите по укрепването и възстановяването на пътищата и изграждането на съоръжението по българо-турската граница, както и даренията предоставени за настаняването, битовите нужди на бежанците и медицинското им осигуряване. Материалите, необходими за изграждане на съоръжението, ще бъдат осигурени като приложим текст на Закона за обществените поръчки, който предвижда съкратена процедура и преговори с поканени за участие фирми. 
Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов представи хода на операция „Съвместни усилия - 2013 г.“. Тя се провежда в изпълнение на мерките, предприети от Министерския съвет за ограничаване на потока от граждани от трети страни на територията на България. Целта е да бъде подобрена проходимостта на пътищата и да бъде изградено инженерно съоръжение на държавната граница в участъка от с. Лесово (пирамида 268) до с. Крайново (пирамида 206). 
Операцията „Съвместни усилия – 2013 г.“, в която участва инженерен батальон от Сухопътните войски, започна на 24 октомври 2013 г. Тя се провежда на два етапа. Задачите през първия етап са подобряване на проходимостта на черни пътища за осигуряване на достъп и обслужване на инженерното съоръжение на държавната граница. През втория етап ще бъде изградено 33-километрово инженерно съоръжение за ограничаване на нерегламентираното преминаване на държавната граница на Република България.
В първия етап на операция „Съвместни усилия – 2013 г.“ участват 60 военнослужещи от Сухопътните войски с 35 специализирани машини, както и екипи от Гранична полиция, Военномедицинска академия и служба „Военна полиция“. Извършено е инженерно разузнаване и оценка на пътната мрежа в приграничната полоса. Изпълнени са задачи по подобряване, разширяване, укрепване, корекция и отводняване на 107 км от пътната инфраструктура в района, от които фронтални пътища – 74 км и рокадни пътища – 33 км. Изградени са 20 водосъбирателни кладенци и 53 м отводнителни канавки, прокарани са 1 300 м просеки и е извършена изкопна и насипна работа в обем от 1130 куб.м.
През втория етап предстои да бъде изградено инженерно съоръжение от 33 км. по протежение на държавната граница с Република Турция, което представлява оградна мрежа, съчетана с режеща тел (тип бруно), с височина 3 м. Оградата ще отстои на 1 м от държавната граница.
В пресконференцията в района на операцията участваха вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Стефан Василев, заместник-директорът на Държавната агенция за бежанци генерал-майор о.р. Върбанов и представители на областната администрация и местната власт.

0 коментара:

Публикуване на коментар