С тържествени чествания се отбелязва Рождението на Пратеника (с.а.с.) в различни градове в страната

сряда, април 20, 2016 |

Мюсюлманите в цялата страна отбелязват с програми и тържества Рождението на Пратеника Мухаммед (с.а.с.). Темата на тазгодишните чествания по случай Седмицата на благословеното рождение на пратеника Мухаммед (с.а.с.) е „Пратеникът Мухаммед (с.а.с.) и етиката в съвместното съжителство.
 Шумен, Сливен, Русе бяха сред градовете, в които се проведоха тържества по този повод.
Районно мюфтийство -  Шумен организира традиционно честване на Рождението на Хз. Мухаммед (с.а.с.). То се състоя на 19.04.2016 година.  В сравнение с предходните години  участието във форума тази година беше внушително. Зала „Форум” на хотел Шумен, побираща около 500 души. Гости на честването бяха главният мюфтия на мюсюлманите в Република България д-р Мустафа Хаджи, заместник-консулът на Република Турция в град Бургас Керим Аксен, районни мюфтии, кметове на общини, народни представители и други.
Тържеството беше открито с четене на Коран-и Керим от Метин Йешилдаг, преподавател по Коран от град Маниса в Турция, и продължи с  поздравителната реч на Месут Мехмед – районен мюфтия на  Шумен, която беше изпълнена с много значими послания. Изказвания направиха още главният мюфтия и Ахмет Бахадър, преподавател във Висшия ислямски институт. В изказванията и на двамата бяха цитирани множество примери от житието на нашия Пейгамбер (с.а.с.). Тържеството включваше и музикална част, за която се бяха погрижили учениците от СОДУ „Нювваб”, град Шумен и курсистите от курса за Тасхих-и хуруф в Шумен. Продължилата около два часа програма приключи с благопожелания от страна на водещия Джелил Шакир – учител в СОДУ „Нювваб” - Шумен.


В същия ден, 19.04. (вторник), тържествено отбелязаха Кутлу Догум и мюсюлманите от Сливен.
В залата на Мюсюлманското настоятелство се проведе тържествена програма по случай Седмицата на рождението на Пратеника (с.а.с.). Гости на мероприятието, организирано от Районно мюфтийство – Сливен, бяха заместник-главният мюфтия на Република България Мурат Пингов, заместник-генералният консул на Република Турция в Бургас Илкер Ердоган и преподавателят от Висшия ислямски институт Али Юзтюрк. Мероприятието бе уважено от имами и кметове от региона. Тържеството започна с четене на айети от Коран-и Керим. След това продължи с приветствие, отправено от районния мюфтия Акиф Акифов. Заместник-главният мюфтия на Република България  Мурат Пингов за пореден път  доказа колко е важна обичта към Пратеника Мухаммед (с.а.с.) и следването на неговия път. Преподавателят от Висшия ислямски институт Юзтюрк изнесе лекция, изразяваща важността от следването пътя на Мухаммед (с.а.с.). Група момичетата и момчетата  поздрави присъстващите в препълнената зала с иляхита и стихотворения, свързани с Пратеника (с.а.с.). Организаторите благодарят на всички, които са помогнали за осъществяването на честването. И се молят Аллах да е доволен от взелите активно участие в организацията.
От няколко години Седмицата на рождението на Мухаммед (с.а.с.), т.нар. ,,Кутлу Догум’’, се отбелязва и в областния град Русе. И тази година Районно мюфтийство - Русе организира и проведе честване под наслов ,,Примерът на Пратеника Мухаммед (с.а.с.) за решаване на социалните проблеми“. Тържеството се проведе в зала „Филхармония“ в Дома на културата в град Русе. Тържеството започна с химните на Република България и Европейския съюз. След прочит на айети от Корана и изказани поздравления от районния мюфтия на Русе, тържеството продължи с религиозно-художествена програма, в която дейно участваха учениците от СОДУ - Русе. Бяха изнесени лекции от гостите, на присъстващите бяха връчени скромни подаръци. В края  на тържеството бе отправена дуа за един по-справедлив свят.

0 коментара:

Публикуване на коментар