Поздравление от името на д-р Мустафа Хаджи по повод настъпването на нощта Мирадж

събота, март 21, 2020 |

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Скъпи братя и сестри мюсюлмани,
Едно от нещата, с които свързваме края на месец Реджеб, е нощта Мирадж! „Мирадж“ означава „извисение“. Аллах (с.т.) пожела да се срещне с Пратеника Мухаммед (с.а.с.), пращайки го съм Себе си. Той е единственият от Пратениците, имал честта да бъде извисен към Небесата и да се срещне с Великия Аллах.
Нощта Мирадж се характеризира с няколко различни неща. Едно от тях е фактът, че, издигайки се в Небесата, Пратеникът Мухаммед (с.а.с.) имаше възможността да се срещне с някои от останалите Аллахови пратеници. Сред тях бяха Ибрахим (а.с.), Муса (а.с.) и от всеки един Мухаммед (с.а.с.) получи по една заръка. На връщане от Небесата Пратеникът (с.а.с.) получи от Аллах (дж.дж.) един много важен подарък. Това беше петкратният намаз. Важен е поради много причини… Но аз ще спомена само две от тях.
Първо, Аллах (с.т.) задължи Пратеника (с.а.с.) и всички мюсюлмани да отслужват молитвата 50 пъти на ден или ежедневно да правят ибадет по 50 пъти. На връщане Муса (а.с.) се обърна към Мухаммед (с.а.с), казвайки му, че неговият народ, неговите последователи не биха издържали на този ежедневен товар и го посъветва да се върне при Аллах (с.т.) и да иска облекчение, да му позволи Той народът му да се кланя по-малко. Така Всевишният намали повелята си за броя на отслужваните ежедневно молитви на 40, след това последователно на 30, 20, 10, докато накрая броят им остана 5. Аллах (с.т.) знаеше, че броят на задължителните молитви за мюсюлманите ще стане 5, но, въпреки това, в началото той заповяда на Мухаммед (с.а.с.) и последователите му да се кланят по 50 пъти на ден. След това постепенно намали молитвите до сегашния им брой. Получавайки този подарък от Аллах (с.т.) – 50-кратният ежедневен намаз, Мухаммед (с.а.с.) беше много радостен. Но разбирайки че народът му няма да е в състояние да ги изпълнява, Аллах (с.т.) намали броят им. Това беше втората радост за Пратеника (с.а.с.) и с всяко следващо намаляване на броят – Мухаммед (с.а.с.) получаваше поредна радост. Той беше многократно зарадван от Всевишния Аллах в тази нощ – Мирадж!
Следващият въпрос, който е важно да бъде отбелязан, е това, че Пратеникът (с.а.с.) беше издигнат при Аллах (с.т.), за да се срещне с Него! Мюсюлманите не са в състояние да се издигнат в Небесата, но те са в състояние да правят ибадет на Великия Аллах всеки ден, да отслужват молитвата си 5 пъти на ден и това ще им даде възможност „да се издигнат“, да се доближат до Аллах и „да се срещнат“ с Него. Ако някой иска да сподели нещо на Всевишния Аллах, нека да кланя намаз! Който иска да чуе Аллах (с.т.), нека да чете Коран!
Ето защо казваме, че нощта Мирадж е нощта, в която всеки от нас преосмисля положението си и връзката си със Създателя! Всеки ден човек „среща“ Всевишния по пет пъти в своята молитва! Заедно с това, в нощта Мирадж, спомняйки си възвисението на Мухаммед (с.а.с.) в Небесата и срещата му в Всевишния Аллах, ние имаме стимул да правим ибадет колкото се може повече, да бъдем максимално близо до Него… Защото когато човек е на седжде, шепотът му в близост до земята се чува от Аллах (дж.дж.) Той е този, който дава възможност на хората да преосмислят мисията си.
Молим се на Аллах (с.т.) да ни даде възможност да преосмислим връзката си с Него, да направим всичко възможно да бъдем по-близо до Него!
Нека Аллах (с.т.) приеме ибадета на всички нас!

д-р Мустафа Хаджи,
главен мюфтия на мюсюлманите в Република България

0 коментара:

Публикуване на коментар