Гюнай Хюсмен: 'Подписах проекта за реставрация на джамията „Ибрахим паша'

петък, август 14, 2020 |

 

Получих и подписах разработения в срок от фирма „Стройкомерс ТТ“ ЕООД – гр. Търговище технически проект за консервация, реставрация и адаптация на джамията „Ибрахим паша” в Разград. С предаването на техническия проект завършва първия етап от договора за изпълнение на обществената поръчка на стойност 1 979 030 лв. без ДДС. При разработването на проекта са спазени всички изисквания за постигане на автентичен облик на паметника на културата от национално значение. На 16 юни 2020 г. Министерството на културата съгласува Виза за проектиране на консервация, реставрация и адаптация на обект „Ибрахим паша джамия” и технически паспорт на същия обект. Предстои техническият проект да бъде изпратен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата, след което ще се извърши съгласуване и с други компетентни институции и ще бъде подадено искане за издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на община Разград. След приключването на тези процедури ще започне работата по реставрация на джамията. Реализирането на проекта е израз на последователната политика на правителството на Република България и на премиера Бойко Борисов по опазване на културно-историческото наследство, подкрепа на разбирателството и доброто съжителство на етносите и развитие на туризма в област Разград, за което отново благодаря. Ще продължа коректно да информирам обществеността за етапите по процедурата!

Гюнай Хюсмен0 коментара:

Публикуване на коментар