Главно мюфтийство определи нисаба за зекята и размера на фитрето

сряда, юли 18, 2012 |

Главно мюфтийство определи нисаба за зекята и размера на фитрето (садакат-ул-фитр) за 2012 г.
Нисабът за зекята, който ще се дава през месец рамазан 2012 г. е 5400 (пет хиляди и четиристотин и двадесет) лева. Фитре (садака-и фитр) за 2012 г. е най-малко 4 (четири) лева на човек.
Изчисленията са направени въз основа на решенията на Комисия „Фетва”, взети на 15.08.2009 г., с които се посочва начина на определяне на размера за нисаб на зекят и фитре.

0 коментара:

Публикуване на коментар