Изявление на Главният мюфтия на мюсюлманите в Република България по повод настъпването на свещеният месец Рамазан

четвъртък, юли 19, 2012 |

ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО НА МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Скъпи братя и сестри мюсюлмани, уважаеми сънародници!
Безкрайни благодарности на нашият Създател Аллах Теаля, че ни даде възможност отново да доживеем свещения месец Рамазан. Месецът на берекета и благодатта. Срещата с този месец е радост за мюсюлманите, тъй като добрините направени в него имат по-висока стойност при Аллах. Никак не са малко хадисите, от които научаваме за предимството на Рамазанът пред останалите месеци, но достатъчно е да споменем само един от тях, в който Мухаммед (а.с.) казва: „Ако хората знаеха какъв берекет има в Рамазан, биха пожелали цялата година да бъде Рамазан.”
Говеенето е характерен ибадет-богослужение за свещеният месец и мюсюлманите го спазват, като се надяват по този начин да се пречистят и извисят духовно. Ето защо въпреки дългите летни дни и трудно поносимите жеги, вярата прави мюсюлманите силни и способни да противостоят на плътските изкушения и да се лишат от светските наслади. Наградата за това не закъснява. При залез слънце, когато е позволено вярващите да разговеят, те вкусват сладостта не само на храната и напитките, но и удоволствието от безмерната благодат на Аллах. Тогава отправената молитва към Всевишният се приема, което е достатъчен мотив за мюсюлманите да говеят в Рамазан. Това е чувство, което не може да бъде описано с думи, но се разбира само от онези, които говеят в Рамазан.
Молитвите и четенето на Корана през нощите на Рамазан са важни компоненти от всекидневието на мюсюлманите, но няма как да подминем социалното измерение на този месец, в който взаимопомощта между мюсюлманите, стават по-добри с всеки изминал ден. Това е времето, когато хората сядат на една трапеза, независимо от различията в социалното, им положение, етническа и религиозна принадлежност.
Материалната помощ за социално слабите е характерна за целия месец, но тя се изразява най-вече в даването на милостинята-зекята, който е една от основите на Исляма.
Нека да посрещнем Рамазанът достойно, да бъдем по-щедри, независимо от икономическата криза в която се намира светът и да подпомогнем предстоящата кампания за ислямското образование.
Аллах да ни напъти и приеме ибадета ни, да пази и закриля в мир целия български народ.
Да ни е честит свещеният месец Рамазан.
Весселяму алейкум...

0 коментара:

Публикуване на коментар