Дариха имамите в Ардинско с религиозно облекло

сряда, април 23, 2014 |Нови джубета и фесове получиха имамите в Ардинско. Религиозното облекло е дар от Общинския съвет на ДПС в Ардино и бе раздадено днес на специална среща в джамийската библиотека в Ардино.
На събитието присъстваха председателят на Общинския съвет на ДПС в Ардино Изет Шабан, кметът на общината Ресми Мурад, зам.-районният мюфтия Ерхан Реджеб. Тук бе и председателят на джамийското настоятелство в град Ардино Зеки Аптикадир.
От името на имамите Ерхан Реджеб изказа най-сърдечна благодарност за дарението. „Имаминът трябва да бъде чист и спретнат. Да бъде пример за хората. Както е заявил пратеника Мухаммед (с.а.в.) „Чистота идва от вярата", заяви Ерхан Реджеб.
Кметът Ресми Мурад изрази готовност да подкрепи инициативите, които се пораждат от джамийските настоятелства, като благоустрояване на религиозни домове, дворове или организиране на мероприятия. „Никога няма да ви подведа с действия, които да водят до разединение. Ако нещо не знам, ще се допитам до вас и ще съгласувам с вас позициите си", каза още Мурад.
Председателят на Общинския съвет на ДПС в Ардино Изет Шабан също изрази своята подкрепа  към проблемите и мероприятията на религиозните храмове, които се намират на територията на общината.
В Ардинско има над 50 джамии и месчити. Повечето от тях са изградени преди стотици години. Най-старите молитвени домове са централната джамия в град Ардино и джамиите в Латинка и Любино, които са построени преди 250-300 години.
Гюнер ШЮКРИ

0 коментара:

Публикуване на коментар