100 години от подприсването на дговора Сайкс Пико

четвъртък, юни 16, 2016 |

На 16-ти май 1916г. се навършиха 100 години от подприсването на дговора Сайкс Пико. Договорът Сайкс-Пико е тайно споразумение между Великобритания и Франция за разделяне на зони на влияние между 2-те страни на арабските владения на Османската държава след края на Първата световна война чрез анексии и други. Според общо възприетото становище, близкоизточните държави са се зародоли в изкуствените граници очертани от договора. При очертаването на границите никой не се е консултирал с регионалното население и никой не е обрънал внимание на техните искания. Именно поради това след края на Османската държава в Близкия Изток се възцарява порядъка определен от договора Сайкс Пико тоест пълен хаос. Този договор се сочи като главна причина за проблемите в Близкия Изток и най-вече в Сирия и Ирак.
         Наред с това обаче има и среди, които са против становището обвиняващо договора Сайкс Пико. Според тези среди критиките срещу договора не отразяват действителността и тезите предявявани срещу него представляват своеобразен мит. Според тези критики договора Сайкс Пико определя зоните на влияние на Франция и Британия в Близкия Изток, но не и границите. Очертаването на границите става по-късно чрез различни договори  и протоколи за съгласуваност, тъй като е било невъзможно очертаването на граници с хомогенно население врегиона, където живеят общности с различен етнически и религиозен произход. Освен това също както турците, които воювайки отхвърлят наложения им Севърски договор и арабите са можели да сторят същото.
         Обвиняването за случващото се днес в Близкия Изток единственно на колонизаторите  ни пречи да видим цялостната картина, но наред с това обвиняването единственно на европейците или регионалните народи за всичко случило се също няма да бъде никак реалистично. За да разберем събитията, които се случват днес трябва да проучим редица исторически събития и факти.
         Трябва да приемем, че неуспеха на арабските държави за обезпечаването на устойчива демократизация и икономическо развитие е една от основните причини за днешните събития.
         Наред с това обаче основната причина стояща зад този неуспех е много по-важна, а тази причина са отношенията на арабските лидери с другите държави. Опитвайки се да разберем  тези отношения на преден план пак излиза договора Сайкс Пико.
         Единственният проблем в този договор не се състои в това какво се случва непосредственно след 1916та година. За да вдим какво стои зад случващото се днес трябва да разберем и колонизаторската логика, която е вляствала в столетията преди 1916та година. Освен това открито се вижда, че тази логика е наложила своите приоритети в региона и след 1916 година.
         Три са фактори зародили се след 1916та година, които възпрепятстваха обезпечаването на стабилни демократични структури в региона:
         1 Ролята, която играят западните страни и главно Велкобритания и САЩ за появата на палестинския въпрос;
         2  Откриването на богати находища на петрол в региона след 1930та година и целта на Запада да се домогне на каквато й да е цена до тези находища;
         3 Конкуренцията между САЩ и Съветския съюз в региона в обстановката на Студената война след края на Втората световна война.
         Тези три фактора трябва да се разглеждат едновременно с автократните режими и военни управления властващи в региона. Именно тогава е възможно да се види как след 50те години на ХХ век е било възпрепятствано създаването на демократично правови държави в регина. При съществуващите условия се оформят три положения:
1 Автократни управления затънали в корупции и незачитащи исканията на своя народ;
2 Регион обречен на военните операции на големите сили и
3 Оформянето на Палестино-израелския конфликт като основен проблем на региона.
През последното столетие Близкия Изток бе изправен пред редица неразрешими проблеми, в основата на които стои договора  Сайкс Пико. Причината този договор да се възприема като повод за всички проблеми не е самия договор, а  именно на тази логика. И тази логика наложи своя отпечатък както в столетието преди подписването на договора, а така също и в столетие след подписването му.

TRT Български

2 коментара:

Анонимен каза...

оправете си правописа

AJANS BG каза...

Текстът е на ТРТ-предавания на български език!

Публикуване на коментар