Мюфтийството си иска 1500 имота

сряда, август 07, 2013 |

Мюсюлманите в България са в пълна готовност да си върнат над 1500 имота, които според претенциите им са владени от тях до 1949 г.

Това ще се случи, защото мюфтийството е признато за правоприемник на стотиците съществували по царско време мюсюлмански вероизповедни общини и турски училища в цялата страна. Това е станало с решение на Софийския градски съд (СГС) от 4 юни 2013 г. То е излязло дни преди депутати от ДПС и БСП да внесат промени в закона за вероизповеданията, които биха решили тотално проблема. Те още не са в сила, но говорят за синхрон между решението на съда, Главното мюфтийство и законодателната инициатива.

Ефектът от съдебното решение е, че вакъфските терени и сгради, които някога са били собственост на мюсюлманското изповедание, на частни турски училища и благотворителни или религиозно-просветни организации, ще се впишат в специален регистър и при бъдещи спорове за собственост това ще има определяща тежест. За претенциите на мюсюлманите сегашните собственици на имоти (държава, музеи, общини, частници и други вероизповедания) ще научат едва когато религиозната общност заведе дела да бъде призната за техен притежател. Настоящите собственици по никакъв начин не са били уведомени за делото за правоприемство в СГС. То се е гледало като охранително производство - без съдът да заседава открито и да призовава заинтересованите.
Според експерти това е нарушение на параграф 4 от Закона за вероизповеданията. Той гласи, че делото за правоприемство трябва да се гледа по исков ред, т.е. като класически процес. Това е и становището на Конституционния съд, който през 2003 г. заявява, че исковият процес е единственото средство за признаване на правоприемство между стари и действащи вероизоповедания.

Само в Кърджалийска област мюфтийството си връща имоти в 162 селища - гори, ниви, сгради. Мюсюлманите обаче не са успели да дадат доказателство за притежанието на съществували някога училища в Хасково и във Видин (турска народна смесена гимназия "Хаджи Мечо", турско училище "Шефкет", турско гимнастическо дружество "Туран"), както и за средното духовно училище "НЮВВАБ" в Шумен. Отказ за правоприемство има и за джамиите в Дупница и Кюстендил.

Сред по-апетитните за мюсюлманите обекти са Историческият музей в Кърджали (бивше медресе), Музеят на религиите в Стара Загора, Културно-информационният център в Монтана, Кукленият театър в Карлово.

Съдия Николай Марков посочва в мотивите си, че във всяко населено място, в което са живеели постоянно най-малко 40 мюсюлмански семейства, те са образували една мюсюлманска религиозна община. Днес обаче на много места няма такива общности, а имотите са или частни, или държавни, или притежание на други вероизповедания.
Trud.bg