Мюсюлманското вероизповедание иска банята в Берковица

събота, септември 14, 2013 |

Мюсюлманското изповедание е подало нов иск за собственост върху Горната баня, на ул."Кестенарска". Делото е гражданско и е насрочено за 18 септември от 9.30 часа, в Районен съд-Берковица, съобщи tribali.

Припомням, че в първия работен ден на 2013 - 3 януари, мюсюлманската организация подаде искова молба по чл.108 от Закона за собствеността. Заявлението е подадено от адвокат Красимир Петков Руев, който в последствие упълномощи втори адвокат да го представлява - това е Таня Делчева Кълцева със седалище във Видин.

Ищецът, обаче, така и не представи никакви документи в полза на иска си - нотариални актове и други писмени документи, от които да става ясно, че банята е била тяхна собственост. Представени са единствено уставите на мюсюлманското изповедание от 1919 г. до 2011 г. Тези устави единствено доказват, че Мюсюлманското вероизповедание е наследник на Берковишката мюсюлманска вероизповедна община. Сега Мюсюлманското изповедание подава нов иск, което предполага, че са окомплектовали поне в някаква степен документите си.

Горната баня в Берковица, известна още като Турската баня, е паметник на културата и е публична общинска собственост. Намерената в нея плоча през 1938 г. доказва, че тя е построена от римските легиони, настанени тук. По-късно, по време на турското робство, тя е ползвана от турците, заселили се в града. В момента сградата е в окаяно състояние и е неизползваема.

Съдия по делото отново ще бъде Елеонора Филипова, а от името на Община Берковица ще се яви адвокат Иван Веселинов. Междувременно граждани заявиха, че ще протестират пред Берковския съд в деня на делото по подобие на подобни акции в страната.


trud.bg