Дело за пример

четвъртък, октомври 31, 2013 |

Районният Мюфтия Басри Еминефенди  посети болницата в Хасково и се срещна с д-р Близнаков - директор  на  МБАЛ гр. Хасково. Повода на посещението бе  направеното място за измиване на покойните  мюсюлмани. Според мюсюлманската  религия трябва да  се положат специални грижи за тялото на починалия преди да бъде изпратено от този свят. За целта е необходимо специално помещение отредено и отговарящо на  всички изисквания според религията. Със съдействието на директора на МБАЛ  д-р Близнаков и районния мюфтия  Басри Еминефенди мюсюлманите в града  имат вече подобно помещение за извършване на обреда. Тази придобивка е  изключително важна за  региона където има голямо население изповядващо  ислямската религия. Районният Мюфтия благодари на д-р Близнаков за проявеното разбиране и съдействие.
grandmufti.bg

0 коментара:

Публикуване на коментар