Русия, България и Турция на Балканите, в Черноморския и Кавказкия регион

сряда, септември 11, 2013 |

Институт по Балканистика с център по Тракология при БАН, ИБЦТ и
Институт Востоковедения при Руската академия на науките провеждат Международна конференция на 11 и 12 септември 2013 г. на тема "Регионални проблеми и сътрудничество: Русия, България и Турция на Балканите, в Черноморския и Кавказкия регион"

След разпадането на двуполюсния модел настъпват значителни промени в баланса на международните отношения в света, които не отминават нито Балканите, нито Черноморския регион, където и Русия, и Турция имат своите традиционни интереси. Във фокуса на интереса е ролята на отделните държави в системата на международните отношения, както и динамиката на промените в тяхното относително влияние и значение в региона. Ще бъдат анализирани и политиките на Русия и Турция по отношение на Балканския, Черноморския и Кавказки региони. Вниманието привличат подобряващите се отношения между Русия и Турция и тяхното растящо влияние на Балканите, което поставя на дневен ред необходимостта от изследване на реалните позиции на двете държави по отношение на Балканите, а и в Близкия Изток, от анализ на товакакви са шансовете на Турция да засили влиянието си в регионаи от известно прогнозиране по отношение натовакакъвще бъде в крайна сметка балансътна силите на двата традиционно силни фактора за балканското развитие –Русия и Турция. Интерес притова ще представлява и анализа на динамиката в традиционните стереотипи на възприемане на образите на двете водещи държави в края на ХХ и началото на ХХІ в., настъпили в резултат от промените в Близкия Изток, а също и в процеса на глобализация. Очакваме, ченаучните съобщения и докладите на конференцията ще допринесат за изясняването на тези важни въпроси, представляващи интерес за учените, изследващи съвременните процеси на Балканите,и ще съдействат за поставянето и решаването на ред значими и сложни проблеми и вземането на обосновани решения на дипломатическо ниво.
Конференцията се организира врамките на съвместен проект между ИБЦТ, БАН и Институт Востоковедения, РАН
ПРОГРАМА
Ден първи - 11 септември
10.00 – 10.15 –Откриване на конференцията
Панел I. Русия и Турция
10.15 – 10.35–Гл. ас. д-р Бойко Маринков, ИБЦТ:"Геополитическият триъгълник - Турция - Русия - ЕС."
10.35– 10.55 –Д-р Валентин Катранджиев, главен експерт в Дипломатическия институт при МВнР: "Геополитически прочит на съвремените руско-турски отношения»
10.55 - 11.15–Пламен Иванов:"Отношенията Турция-Русия и последствия за региона"
11.15–11.35 – Кафе пауза
11.35 – 11.55–Алевтина Стоянова:«Турция и Русия в Близкия изток»
11.55 - 12. 15- Гл. ас. д-рНадя Филипова, Институт за исторически изследвания, БАН: «Газови проекти на Русия и Турция в контекста на сирийската гражданска война»12.15 – 12.45 – Дискусияn
12.45 – 14.00 –Почивка
Панел II. Турция и Балканите
14.00 – 14.20 – Гл. ас.Маргаритка Колева Добрева, ИБЦТ: “Заселване и интеграция на черкезите в Дунавския вилает»
14.20 – 14.40 –Доц. д-р Йорданка Бибина, ИБЦТ: “Меката сила” и турската поликита към Балканите
14. 40 – 15.10 – Д-рКадер Йозлем, Тракийски Университет, Институт за баалкански изследвания, Одрин: “Балканската политика на Турция след 1991 г.” (Turkey’sBalkanPolicySince1991)
15.10 – 16.00 –Дискусия

Ден 2, 12 септември
Панел III. Русия, Турция и Кавказкия регион
10.00 – 10.20 –Ст. н. ст. д-рИнесса Иванова, Институт востоковедения, РАН:"Балканская политика Турции в период правления Партии Справедливости и Развития (АКП)" (докладът ще бъде представен от А. Болдырев)
10.20– 10.40 – д-рАндрей Болдырев, Институт востоковедения, РАН:"Российско-турецкие отношения в Кавказско-Черноморском регионе в серединеXIXв."
10.40 – 11.00 – Доц. д-рВойн Божинов ( Институт по история): "Грузино-осетинският конфликт, Русия и Кавказ".
11.00 – 11.20 –Мариан Карагьозов, докторант, ИБЦТ: “Турско-арменските отношения в контекста на политическата ситуация в Кавказ".
11.20 – 12.00 –Дискусия, оценка и закриване на конференцията