Туран - от скитите и хуните до тюрките и българите

сряда, септември 11, 2013 |

Дата на издаване:Април 2013
ISBN:978-954-28-1292-0
Страници:168
Корична цена:14 лв.
Издателство: Ciela
Туран e не само географски район, нито единствено исторически, а преди всичко е сакрално пространство, преизпълнено с история и динамика, чиито народи, от които са произлезли българите, са били едни от основните творци на цивилизацията. 

Ще обърнем по-специално внимание на онези турански народи, които в конкретен исторически период се заселват върху „причерноморското географско пространство“ и от генезиса на които се ражда българският народ през V век, разселил се по-късно в различни посоки, включително и на Балканите. Кои са българитеи откъде идват? Защо днес населяват различни географски райони, отдалечени един от друг? Тюрки ли са или иранци? Или други? Защо някои изследователи упорито отделят историята на дунавските българи от тази на волжките? Нимаедна незначителна миграция от Балх в западна посока е възможно да съхрани тези хора, да ги наречем балкари или балхари, през целия им многовековен път от Бактрия до степите на Източна Европа сред исторически пластове и динамични епохи, а после някои съвременни изследователи да ги извадят, сякаш с пинсети, от многобройните племенни тюркоезични групировки от Причерноморието и да ги пренесат в „чист вид“ на Балканите, обявявайки ги за българи, като междувременно „забраняват” като с магическа пръчка, управляваща времевите процеси, тюркоезичните булгари да се появят тук? Как тази миграция от Балх, наречена Балх-гури, т.е. общините от Балх, изведнъж се превърна в единствените „балкански“ българи? Как Balkh-gurs (общините от Балх) на Вунд (или Вананд, заселили се в едноименната област на Армения, от която всъщност идва и името на този „недоизяснен балхарец“) се оказаха именно българите, дошли векове по-късно на Балканите и основали Дунавска България? Та нали точно те се превръщат в „Балх-огури“ едва след заселването си в тези земи, добивайки статут на общински групировки в очите на „местните“. В едни източници тази миграция е през 45 г., според други - през III, дори IV век. Дори да вземем за изходна точкарайоните на Бактрия и Балх, това са земи на тюркски номади и то е ясно доказано при археологическите проучвания на курганите. И по какъв метод някои бъгарски „учени” установиха, че тези хора са примерно иранци, индийци и т.н.? Как те успяха да изолират някакви по-специални българи-иранци или дори и „балхгури” от западните хуни и другите племенни групировки около три (а може би седем или осем) века след появата на Вунд-Вананд в Кавказ и пренесоха същите тези хора на Балканите с миграцията на Аспарух? Къде са доказателствата за това, че българите и по-специално тези, дошли с Аспарух, са иранци, балхарци, индийци и т.н., нямащи нищо общо с ядрото на западните хуни или „общото” е плод на пренебрежителна случайност? Защото „балхгурите” са съумели да се изолират векове наред от смесване и асимилация, живели са в някакво друго измерение и в един божествено предопределен исторически момент просто са решили да се пренесат на Балканите, напълно според фантазиите на някои т.нар. съвременни изследователи! Но нали и Вунд, както и който и да било друг, не идва в тези земи директно от Бактрия? Представете си само през колко „изолационни схеми“ са преминали той и предците му и по какви невидими исторически пътеки са прекосявали времето и пространството... Как някои мистификатори изолираха тези „балхарци от Балх“ от двете хунски династии, управлявали Скития в Причерноморието, след като всички владетели са известни от 150 до смъртта на Атила през 453 г. (всички владетели от т.нар. период на „Авитохолите”, продължил 300 години) и нито един от тях няма никаква връзка с Бактрия, Балхара и с каквито и да било по-ранни или по-късни миграции от тази земя, като вероятно не е и чувал за племето „балхари”? Нима и сабирските хуни са балхарци? Нима Атила е балхарец? Вероятно и Атилкесе Маджар (Аспарух) би бил балхарец, тъй като е пра-пра-правнук на Атила по пряка кръвна мъжка линия. Нима Аспарух внимателно е извадил „сънародниците“ си балхарци от целия огромен народностен масив в Причерноморието и ги е пренесъл на Балканите? Дуло клан балхарски род ли е? Или пък персийски? Що за фантастични и наивистични идеи са това и кои заинтересовани среди обслужват? Голямата манипулация на фалшивата история е именно в това, че се опитва да внуши идеята за монголоидните тюрки. Това е огромна заблуда и измама, на която много хора вярват. Един очевиден опит да се антагонизира европейската история срещу нейните реални извори и да бъде обсебена от сили, които да я манипулират.